Jan-majster.pl » portal dla fachowców - majsterkowiczów » MAXSEAL FLEX - Drizoro - Elastyczna, wodoodporna powłoka ochronna na powierzchnie betonowe i murowane
PRZESZUKAJ STRONĘ
książki online
 
MAXSEAL FLEX
 
MAXSEAL FLEX
Elastyczna, wodoodporna powłoka ochronna na powierzchnie betonowe i murowane
Opakowanie: Komplety (materiał sypki + żywica): 32kg - odmiana drobno-ziarnista, 35kg - odmiana grubo-ziarnista

Dodatkowe pliki: karta techniczna
aprobata techniczna
atest higieniczny
deklaracja zgodnosci
karta bezpieczenstwa
Producent: Drizoro
Opis ogólny
MAXSEAL FLEX jest produktem dwuskładnikowym na bazie cementu i odpowiednio dobranych wypełniaczy oraz żywicy syntetycznej. Służy do wykonywania elastycznych powłok o właściwościach uszczelniających, wodoodpornych i ochronnych.
Zdjęcia
Najedź kursorem na zdjęcie aby powiększyć
Zastosowanie
- Wodo-uszczelnienie wszelkiego rodzaju budowli hydrotechnicznych i konstrukcji budowlano inżynierskich.
- Zabezpieczenie przeciw karbonatyzacji konstrukcji betonowych.
- Izolacja balkonów i tarasów.
- Wodoodporne i ochronne powłoki silosów, chłodni kominowych, zbiorników na wodę pitną, zbiorników oczyszczalni ścieków.
- Jako powłoka wodoodporna na konstrukcje betonowe, żelbetowe i murowane.
- Szczególnie zalecany do wykonywania powłok powierzchni narażonych na zarysowania i konstrukcji obciążonych dynamicznie.
- Izolacja fundamentów.
Kolorystyka
Podstawowe kolory – szary i biały, inne na życzenie odbiorcy.
Sposób użycia / stosowanie
MAXSEAL FLEX nakłada się szczotką typu MAXBRUSH o sztywnych włóknach nylonowych, które ułatwiają wypełnienie wszelkich porów i wklęsłości. Do nakładania można też używać metalowych pac. Masę nakładać tak, aby uzyskać ciągłą jednolitą powłokę. Daną warstwę nakładać w jednym kierunku. Jeżeli w trakcie powlekania podłoże zbyt szybko wysycha (nakładany materiał wałkuje się) można je zrosić wodą pamiętając jednak, aby było one matowo – wilgotne bez wody zastoiskowej.

Po nałożeniu pierwszej warstwy należy odczekać 16 –24 godzin przed nałożeniem drugiej, lecz nie dłużej niż 3 dni.

Drugą warstwę nakładać w kierunku prostopadłym do pierwszej. Całkowite zużycie materiału na wykonanie powłoki powinno mieścić się w przedziale 2,5 – 3,0 kg/m2 . Materiał powinien być nakładany w dwóch lub trzech warstwach o grubości nie większej niż 1,5 mm każda.

Zabezpieczenie rys i styków
W przypadku rys prostopadłych o rozwartości 1 mm wykonać powłokę z MAXSEAL FLEX o minimalnej grubości 2 mm.
Rozwartość rysy, przy której następuje początek pękania powłoki z MAXSEAL FLEX o grubości 2 mm wynosi 1,2 mm.

Przy wykonywaniu powłoki uszczelniającej na styku posadzka – ściana zaleca się wzmocnienie siatką pierwszej warstwy powłoki.

Pielęgnacja
Wykonaną powłokę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu powłokę po wstępnym związaniu można delikatnie zrosić wodą. Pielęgnację należy wykonać starannie i równomiernie, aby uniknąć przebarwienia powłoki. Zabiegi pielęgnacyjne niezbędne są także w przypadku występowania niskich temperatur. Należy wówczas powleczoną powierzchnię nagrzewać w celu utrzymania, do momentu zakończenia wiązania, temperatury otoczenia i podłoża min. 5st. C.
Zalety
- Powłoka elastyczna o właściwościach wodoszczelnych i wodoodpornych.
- Zabezpiecza konstrukcje betonowe przed karbonatyzacją.
- Pozwala na „oddychanie” podłoża.
- Duża trwałość i łatwość wykonania.
- Zabezpiecza przed parciem bezpośrednim i ujemnym (odrywanie) wody.
- Możliwość stosowania na powierzchniach wilgotnych.
- Odporność na stały kontakt ze ściekami lub wodą.
- Elastyczność powłoki, pozwalająca na mostkowanie zarysowań konstrukcji wynikających z jej pracy.
- Odporna na promienie UV.
Film
Przygotowanie podłoża
- Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne.
- W przypadku występowania wykwitów solnych konstrukcję należy zabezpieczyć przed dalszą ekspansją związków soli na powierzchnię konstrukcji.
- Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do „zdrowego” betonu.
- Usunąć warstwę mleczka cementowego.
- Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża. Do czyszczenia podłoża zaleca się stosowanie piaskowania lub hydropiaskowania.
- Wszystkie ubytki i pęknięcia naprawić jednym z materiałów: MAXREST, MAXRITE i MAXPLUG (w przypadku rys i pęknięć przewodzących wodę)
- Miejsca, w których występują niekonstrukcyjne elementy stalowe powinny zostać rozkute, a elementy wycięte na głębokość min. 2 cm . Ubytki należy uzupełnić jedną z zapraw podanych powyżej.
- Wszelkie naroża wklęsłe typu podłoga – ściana powinny zostać rozkute, tworząc bruzdę 2 x 2 cm . Bruzdę należy wypełnić jedną z wymienionych wyżej zapraw. Z zaprawy należy wyprofilować półokrągłą fasetę o promieniu 3 cm . Naroża wypukłe należy sfazować.
- Po piaskowaniu podłoże należy odkurzyć i zmyć starannie wodą.
- Podłoże musi być nasączone kapilarnie wodą. Przed wykonaniem powłoki powierzchnia powinna być matowo – wilgotna.
Wydajność / zużycie
2,5 - 3,0 kg/m2
Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach w temp. powyżej +50C. Przydatny do użycia przez 12 miesięcy.
Uwagi i zalecenia
- Chemiczna odporność powłoki pH>5,5.
- Powłoki MAXSEAL FLEX mogą być nakładane na nowy beton po 28 dniach.
- Nie należy stosować na zewnątrz jeżeli w ciągu 5 – 7 godzin po nałożeniu spodziewany jest deszcz lub może wystąpić na zabezpieczonej powierzchni skroplenie pary wodnej.
- Nie używać zbywającego, zmieszanego materiału do przygotowania nowej porcji.
- Nie stosować, gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest poza przedziałem +5st. C do +35st. C, a także gdy w ciągu 24 godzin po wykonaniu powłoki może spaść poniżej +5st. C.
- W trakcie wykonywania robót podczas występowania wysokich temperatur materiał przed przygotowaniem przechowywać w chłodnym miejscu. Do mieszania używać chłodnej żywicy. Podczas występowania niskich temperatur przechowywać MAXSEAL FLEX w ciepłym miejscu i używać do mieszania letniej żywicy, aby przyspieszyć czas wiązania.
- Zbiorniki uszczelnione przy użyciu MAXSEAL FLEX mogą być oddane do eksploatacji po 7 dniach od wykonania powłoki ostatecznej (dotyczy to warunków normowych). W złych warunkach – duża wilgotność, niskie temperatury zaleca się sezonowanie 14 – dniowe.
Strona główna   |  Remonty  |  Zrób to sam (DIY)  |   Produkty   |  obud.pl  |  chemiabudowlana.nfo  |  Forum  |  Kontakt    |  polityka prywatności 
książki online
® Copyright grupa oBud. Wszelkie prawa zastrzeone. Jan-majster.pl