Jan-majster.pl » portal dla fachowców - majsterkowiczów »
PRZESZUKAJ STRONĘ
książki online

MAPEI - Renowacja murów tynkami bezcementowymi – system Mape-Antique

Renowacja zniszczonych, zawilgoconych murów to wyzwanie nie tylko dla wykonawcy, ale przede wszystkim dla producenta systemu. Polecana technologia przez renomowaną na rynku firmę to duża odpowiedzialność, poparta szczegółowymi badaniami i praktyką między innymi w takich krajach jak Włochy – gdzie niemal każdy budynek to zabytek.

Firma Mapei ma w swojej ofercie dwa podstawowe systemy do renowacji i osuszania murów:


- system na bazie bezcementowych tynków Mape-Antique;
- system na bazie cementowych tynków renowacyjnych ProMap.

W poniższym artykule zajmiemy się systemem Mape-Antique.
System ten służy do renowacji i osuszania murów budynków nie tylko zabytkowych. W jego skład wchodzi kilka produktów, które w zależności od konfiguracji może uratować nie jedną piwnicę, ścianę zewnętrzną czy nawet cały budynek. Tynki renowacyjne systemu stosuje się zarówno na zewnątrz budynku (zawsze powyżej poziomu gruntu), jak i wewnątrz np. na ścianach piwnic. Mape-Antique to możliwość wykonania naprawy przegrody i jej izolacja zarówno pozioma jak i pionowa.

System Mape-Antique


Dla zagadnień związanych z renowacją obiektów zabytkowych MAPEI opracowało specjalną grupę produktów nazwaną Mape-Antique, w skład której wchodzą tynki renowacyjne (Mape-Antique Rinzaffo, Mape-Antique MC, Mape-Antique CC, Mape-Antique FC), zaprawy do murowania i tynkowana (Mape-antique Strutturale NHL, Mape-Antique Intonaco NHL, Planitop HDM Restauro), spoiwa i zaczyny iniekcyjne (Mape-Antique LC, Mape-Antique I, Mape-Anbtique F21). Wszystkie wymienione produkty nie zawierają cementu.

Produkty linii Mape-Antique nie ustępują podobnym, obecnym na rynku produktom. Oprócz charakterystyki fizyko-chemicznej i morfologicznej, zbliżonej do produktów stosowanych w czasach historycznych, wykazują wysoką fizyczną i chemiczną odporność na oddziaływanie substancji agresywnych, takich jak siarczany, chlorki czy azotany. Struktura makro-porowata produktów Mape-Antique umożliwia odparowanie wilgoci znajdującej się w murach, zapewniając szybkie wysychanie konstrukcji narażonej na podciąganie kapilarne, a równocześnie eliminując możliwość powstawania na powierzchni ściany wykwitów.

Należy pamiętać, że produkty zawierające hydrauliczne wapno, wapno hydratyzowane czy naturalne wapno, nawet przy wystarczającej porowatości i kompatybilności wobec oryginalnie użytych materiałów, nie są w pełni odporne na agresję chemiczną. Wolne wapno, zawarte w tych materiałach, może reagować z siarczanami pochodzącymi z murów i transportowane wraz wilgocią, tworzy gips, a w obecności glinianów formuje kryształy ettryngitu - wysoce ekspansywną sól powodującą powstawanie rys i silną degradację przegrody - powiedział nam dr inż. Krzysztof Pogan Product Manager Building Line MAPEI Polska Sp. z o. o.. Produkty linii Mape-Antique nie zawierają wolnego wapna, stąd te negatywne zjawiska nie zachodzą. Dlatego też, już po kilku dniach dojrzewania, morfologiczna struktura produktu jest porównywalna z charakterystyczną dla „historycznych zapraw” opartych na cemencie romańskim.

Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zabytkowych szczególnie istotna jest fizyczna i chemiczna kompatybilność stosowanych materiałów. Podobieństwo materiałów użytych podczas wznoszenia obiektów i użytych w renowacji jest ważne ze względu na ograniczenie negatywnego wpływu reakcji z rozpuszczalnymi solami obecnymi w zawilgoconych murach jak również reakcji alkalia-kruszywo - dodaje Krzysztof Pogan.

Dlatego też produkty systemu Mape-Antique są szczególnie zalecane do renowacji obiektów zabytkowych.

Przykłady zastosowań produktów systemu Mape-Antique w osuszaniu murów.a) Osuszanie wewnętrznej ściany piwnicy i ściany zewnętrznej powyżej poziomu gruntu

Chemia budowlana - MAPEI - Renowacja murów tynkami bezcementowymi – system Mape-Antique

Chemia budowlana - MAPEI - Renowacja murów tynkami bezcementowymi – system Mape-Antique


b) Przepona pozioma Mapestop PL od zewnątrz

Chemia budowlana - MAPEI - Renowacja murów tynkami bezcementowymi – system Mape-Antique

Chemia budowlana - MAPEI - Renowacja murów tynkami bezcementowymi – system Mape-Antique


c) Przepona pozioma Mapestop PL od zewnątrz z wewnętrzną elastyczną, mineralną hydroizolacją Mapelastic

Chemia budowlana - MAPEI - Renowacja murów tynkami bezcementowymi – system Mape-Antique

Chemia budowlana - MAPEI - Renowacja murów tynkami bezcementowymi – system Mape-Antique


d) Przepona pozioma Mapestop PL od wewnątrz, izolacja pionowa zewnętrzna Mapelastic

Chemia budowlana - MAPEI - Renowacja murów tynkami bezcementowymi – system Mape-Antique

Chemia budowlana - MAPEI - Renowacja murów tynkami bezcementowymi – system Mape-Antique


e) Odtworzenie systemu hydroizolacji - przepona pozioma Mapestop PL od wewnątrz, izolacja posadzki i pionowa zewnętrzna Mapelastic

Chemia budowlana - MAPEI - Renowacja murów tynkami bezcementowymi – system Mape-Antique

Chemia budowlana - MAPEI - Renowacja murów tynkami bezcementowymi – system Mape-Antique


f) Przepona pozioma Mapestop PL w murze dwuwarstwowym
Chemia budowlana - MAPEI - Renowacja murów tynkami bezcementowymi – system Mape-Antique

Chemia budowlana - MAPEI - Renowacja murów tynkami bezcementowymi – system Mape-Antique


Produkty systemu:


Mape-Antique Rinzaffo to bezcementowa zaprawa odporna na działanie soli, do stosowania jako warstwa podkładowa przed nakładaniem tynków renowacyjnych Mape-Antique MC, Mape-Antique CC, Mape-Antique LC. Produkt jest polecany jako warstwa podkładowa przy prowadzeniu prac renowacyjnych starych murów kamiennych i ceglanych, zniszczonych działaniem chlorków i innych soli w zawilgoconych obiektach. Warstwa zaprawy poprawia przyczepność do podłoża i zapewnia fizyko-chemiczną odporność na działanie rozpuszczalnych soli nakładanych później tynków szerokoporowych Mape-Antique MC, Mape-Antique CC, Mape-Antique LC. Przygotowaną zaprawę nakłada się kielnią w warstwie o grubości 5 mm.

Mape-Antique MC to bezcementowa, jasna zaprawa (tynk) renowacyjna. Produkt jest stosowany podczas prac renowacyjnych konstrukcji murowych kamiennych i ceglanych, zawilgoconych na skutek podciągania kapilarnego wody i transportowanych tą drogą rozpuszczalnych soli działających destrukcyjnie. Tynk jest aplikowany na wcześniej ułożoną zaprawę Mape-Antique Rinzaffo. Przygotowaną zaprawę nakłada się kielnią w warstwie o grubości minimum 20 mm.

Mape-Antique CC to bezcementowa zaprawa renowacyjna w kolorze ceglastym.
Produkt jest stosowany podczas prac renowacyjnych konstrukcji murowych kamiennych i ceglanych, zawilgoconych na skutek podciągania kapilarnego wody i transportowanych tą drogą rozpuszczalnych soli działających destrukcyjnie. Tynk Mape-Antique CC jest aplikowany na wcześniej ułożoną zaprawę Mape-Antique Rinzaffo. Przygotowaną zaprawę nakłada się kielnią w warstwie o grubości minimum 20 mm.

Mape-Antique LC to bezcementowe spoiwo do przygotowywania tynków renowacyjnych. Mape-Antique LC jest siarczanoodpornym spoiwem używanym do przygotowywania zapraw przy renowacji konstrukcji murowych kamiennych i ceglanych, zawilgoconych na skutek podciągania kapilarnego wody i transportowanych tą drogą rozpuszczalnych soli działających destrukcyjnie.

Mape-Antique FC to bezcementowa, drobnoziarnista zaprawa do wyrównywania powierzchni tynków renowacyjnych konstrukcji murowych kamiennych i ceglanych.
Produkt jest zaprawą siarczanoodporną, w kolorze jasnym do wygładzania powierzchni tynków renowacyjnych Mape-Antique MC i LC. Zaprawę nakłada się pacą na wcześniej zwilżone podłoże, w warstwie o grubości 1-2 mm. Po 15-20 minutach powierzchnie wygładza się gąbką.

Mape-Antique FC/R to bezcementowa, drobnoziarnista zaprawa do wyrównywania powierzchni tynków renowacyjnych konstrukcji murowych kamiennych i ceglanych. Produkt jest zaprawą w kolorze jasnoróżowym do stosowania razem z tynkami Mape-Antique CC.
Zaprawa Mape-Antique FC/R jest gotową do użytku mieszanką spoiwa hydraulicznego, domieszek modyfikujących i drobnego piasku. Zaprawę nakłada się pacą na wcześniej zwilżone podłoże, w warstwie o grubości 1-2 mm. Po 15-20 minutach powierzchnie wygładza się gąbką.

Mapestop PL to bezbarwny preparat hydrofobowy na bazie krzemianów, do wykonywania bariery poziomej przeciwko wodzie podciąganej kapilarnie.
Preparat Mapestop PL przeznaczony jest do wykonywania, metodą iniekcji, izolacji poziomej
zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach murowanych z cegły,
kamienia, bloczków betonowych oraz murach ceglano-kamiennych.

Prezentowane rysunki nie wyczerpują wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych proponowanych materiałów.

Opracowanie na podstawie materiałów firmy Mapei.Strona główna   |  Remonty  |  Zrób to sam (DIY)  |   Produkty   |  obud.pl  |  chemiabudowlana.nfo  |  Forum  |  Kontakt    |  polityka prywatności 
książki online
® Copyright grupa oBud. Wszelkie prawa zastrzeone. Jan-majster.pl