Jan-majster.pl » portal dla fachowców - majsterkowiczów »
PRZESZUKAJ STRONĘ
książki online

Bezinwazyjna metoda sorpcyjna

Bezinwazyjna metoda sorpcyjna może być stosowana bez względu na parametry określające stan powietrza. Wprowadzając suche powietrze do zawilgoconego materiału powodujemy jego szybkie, efektywne i właściwe osuszanie. Osuszony materiał odzyskuje swe pierwotne właściwości. Każde otrzymywane przez nas zlecenie jest inne, stosowane przez nas rozwiązania mają, więc unikalny charakter. Jako że narzędziem jest suche powietrze, metoda sorpcyjna jest metodą zupełnie nieszkodliwą dla osób przebywających w osuszanych pomieszczeniach i nie wymaga ich ewakuacji. Pozwala również na prowadzenie niezależnych prac remontowych.

Chemia budowlana - Bezinwazyjna metoda sorpcyjna
Nasze własne osuszacze mogą być zastosowane do osuszenia różnych materiałów, materiałów tym betonu, wylewek, ścian gipsowych, powierzchni malowanych, zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwpożarowych nawet drewnianych posadzek. Nasze technologie są nie tylko szybkie, ale i tanie, zwłaszcza w porównania do alternatywnych „awaryjnych” rozwiązań takich jak folia hydroizolacyjna, która jedynie blokuje zawilgocenia, zamiast usunąć ich realną przyczynę.

W osuszaczu sorpcyjnym Munters’a wilgoć wiązana jest w materiale higroskopijnym. Następnie uwalniana jest przez wzrost temperatury i odprowadzana na zewnątrz. Proces osuszania przebiega dzięki wymianie wilgoci zawartej w przepływającym powietrzu przez powoli kręcący się rotor. Wilgoć pochłaniana jest przez absorbent, nad którym panuje ekstremalnie niskie ciśnienie cząsteczkowe pary wodnej. Następnie zostaje ona odprowadzona na zewnątrz do atmosfery przez gorące powietrze przepływające w przeciwnym kierunku. Proces ten jest ciągły, materiał absorpcyjny jest stale regenerowany. Osuszacze Munters’a mają zwartą konstrukcję, dużą wydajność i pracują z wykorzystaniem dużych szybkości przepływu powietrza.

DOŚWIADCZNIE: Począwszy od roku 1997 razem z instytucjami pozarządowymi, jak m.in. Programem Pomocy i Odbudowy dla Gmin, Amerykańską Agencją Pomocy Międzynarodowej oraz Polskim Stowarzyszeniem Budowniczych Domów pracowaliśmy nad likwidacją szkód powstałych na południu Polski po powodzi 1997 i 1998 roku. Wykonane przez nas projekty rządowe dotyczyły usunięcia skutków powodzi w ponad 500 domostwach, oraz kompleksowe osuszanie budynków użyteczności publicznej zalanych w czasie powodzi. Podczas powodzi w Gdańsku w 2001r. na szeroka skalę świadczyliśmy usługi dla samorządu w Gdańsku osuszając miedzy innymi budynki Urzędu Miasta, archiwum i dziesiątki ton dokumentów oraz budynki Zarządu Komunalnego- kilkadziesiąt kamienic. W chwili obecnej prowadzimy kompleksowe prace osuszeniowe po tegorocznej powodzi. Jest to ponad 150 domostw osuszanych równolegle, oraz trwają prace restytucyjne w wielu prywatnych firmach, przedsiębiorstwach oraz budynkach użyteczności publicznej.Strona główna   |  Remonty  |  Zrób to sam (DIY)  |   Produkty   |  obud.pl  |  chemiabudowlana.nfo  |  Forum  |  Kontakt    |  polityka prywatności 
książki online
® Copyright grupa oBud. Wszelkie prawa zastrzeone. Jan-majster.pl