Jan-majster.pl » portal dla fachowców - majsterkowiczów »
PRZESZUKAJ STRONĘ
książki online

Co robić z domem po powodzi?

Przeprowadzenie ekspertyzy przez specjalistów jest konieczne, gdy zauważymy popękane ściany, stropy, grunt osunięty pod budynkiem lub w jego okolicy oraz wtedy, gdy dom był zalany wodą przez kilka dni – radzi krakowska Termo Organika, największy producent styropianu.

Co zrobić z domem po powodzi? Na pewno zwykłe suszenie nie wystarczy. Przywrócenie do użytku zalanego powodzią domu wymaga wielu działań porządkowo – remontowych. Musimy pamiętać, że przed przystąpieniem do nich trzeba dokładnie sprawdzić stan konstrukcji budynku. Najlepiej zrobić to z pomocą eksperta posiadającego uprawnienia budowlane. Kontakt do nich powinni posiadać sołtysi, urzędy miasta lub gminy oraz na pewno Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa bądź Powiatowe Izby Nadzoru Budowlanego. Przed przystąpieniem do prac porządkowych koniecznie sfotografuj zniszczenia, zgłoś szkody w urzędzie gminy i ewentualnie u ubezpieczyciela.

Wypompować, oczyścić, zdezynfekować, osuszyć


Jeśli budynek przejdzie pozytywnie oględziny specjalisty, jak najszybciej powinniśmy przystąpić do usuwania wody za pomocą pomp, a jeśli nie mamy do nich dostępu, to w miarę możliwości przy użyciu tradycyjnych naczyń jak np.: wiadra. Woda powodziowa może zawierać substancje szkodliwe, dlatego po jej usunięciu powinniśmy wyrzucić na śmietnik wszystkie rzeczy, których w żaden sposób nie jesteśmy w stanie umyć, uprać, odkazić i wysuszyć. Pozbywamy się więc materacy, kołder, mebli z płyty wiórowej oraz tapicerowanych, wykładzin dywanowych , itp. Jest niemal pewne, że trzeba będzie wymienić wszystkie zalane wodą podłogi drewniane i drewnopochodne oraz ścianki z płyt gipsowo kartonowych. Zanim przystąpimy do osuszania ścian i podłóg dokładnie je czyścimy, skuwamy tynki ścian przynajmniej 30 cm ponad najwyższy poziom wody w zalanym domu. Eksperci zalecają po oczyszczeniu ścian ich dezynfekcje i potraktowanie preparatami antygrzybicznymi. Do dezynfekcji wystarczy np. 10% roztwór wapna chlorowanego. Pamiętajmy, że wszystkie substancje chemiczne do odkażania są szkodliwe dla człowieka i zawsze należy przestrzegać instrukcji ich użytkowania. Pod zerwaną podłogą znajdują się legary, które tak jak ściany najpierw czyścimy , odkażamy i na końcu smarujemy preparatem przeciwgrzybicznym. Przed przystąpieniem do osuszania budynku sprawdzamy stolarkę okienną oraz drzwi. Jeśli nie zostały zniszczone, dokładnie czyścimy. Następny krok to kompleksowe osuszanie budynku. Najlepszym sposobem jest suszenie naturalne przy otwartych drzwiach i oknach oraz odsłoniętych kratkach wentylacyjnych. Można i należy się wspomagać, szczególnie przy niskich temperaturach, różnego rodzaju dmuchawami lub elektrycznymi osuszaczami.

Termomodernizacja po powodzi


Duża cześć zalanych budynków w Polsce jest ocieplona. Co robić z termoizolacją domu, na który oddziaływała woda? Każdy przypadek należy oceniać indywidualnie - tłumaczy Krzysztof Krzemień z Termo Organiki – Przyjmuje się, że jeśli termomodernizacja została wykonana prawidłowo, dobrej jakości materiałem izolacyjnym i pokryta odpowiednią warstwą tynku oraz nie została naruszona fizycznie, to po wyschnięciu nadal będzie spełniać swoją funkcje. Gdy woda opadnie z zewnątrz czyścimy tynki szczotką oraz ciepłą wodą z detergentami w taki sposób, by nie zniszczyć zewnętrznej powłoki elewacji. Woda, która znalazła się w warstwie izolacyjnej nie powinna zaszkodzić w żaden sposób styropianowi, którego cechuje bardzo mała nasiąkliwość. Styropian jest znacznie bardziej odporny na zawilgocenie niż inne materiały budowlane. Jedyną szansą na szybkie wysuszenie przegrody jest jej odsychanie do wnętrza budynku - jeśli nie ma na wewnętrznej powierzchni warstwy szczelnej, np. paroizolacji, glazury lub powłok o podobnych właściwościach. Proces schnięcia na zewnątrz będzie dość powolny, bo oprócz izolacji termicznej (mniej lub bardziej paroszczelnej) w przegrodzie trójwarstwowej niewentylowanej wystąpi zawsze szczelna warstwa elewacyjna, a w dwuwarstwowej z kolei warstwy klejowe i tynk zewnętrzny. Eksperci radzą, by obserwować elewacje. Jest duża szansa, że wysokie letnie temperatury wpłyną na przyspieszenie procesu osuszania. W każdym przypadku warto po kilku miesiącach zrobić niewielką „sondę” i w kilku miejscach sprawdzić, co dzieje się pod izolacją. Jeśli zaobserwujemy wilgoć lub co gorsze wykwity grzybne, będziemy musieli pozbyć się elewacji przynajmniej do wysokości do której sięgała woda.

Przegląd instalacji, montaż, malowanie


Niezbędnym elementem remontu jest sprawdzenie instalacji elektrycznej i wentylacyjnej. Prace związane z czyszczeniem instalacji elektrycznej bądź jeśli to konieczne jej wymianą najlepiej powierzyć elektrykowi z uprawnieniami, który po remoncie wykona przyłączenie do sieci. Służby energetyczne powinny we własnym zakresie sprawdzić przyłącza i linie elektryczne zasilające budynek. Piece węglowe, gazowe itp. można oczywiście wyczyścić i osuszać we własnym zakresie. Wskazane jest jednak powierzenie tych prac specjalistom którzy przy okazji sprawdzą instalacje obsługujące te urządzenia. Po osuszeniu możemy przystąpić do prac montażowych ( podłoga, ceramika) i malarskich. Nie powinniśmy się z tym jednak spieszyć. Zbyt duża wilgotność przegród budowlanych uniemożliwia prawidłowe wykonanie tych prac remontowych.

Termo Organika radzi


1.Wykonujemy dokumentację fotograficzną zniszczeń i zgłaszamy szkody sołtysowi i/lub w urzędzie gminy.
2.Sprawdzamy konstrukcje budynku m.in. ściany, stropy
3.Sprawdzamy grunt pod budynkiem i w okolicy, czy nie został wymyty wokół fundamentów.
4.Dla bezpieczeństwa i oceny możliwości oraz opłacalności prac remontowych warto zorganizować oględziny budynku przez specjalistę z uprawnieniami budowlanymi. Zawsze w przypadku pęknięcia ścian i stropów, oraz osunięcia gruntu.
5.Jeśli ekspertyza jest pozytywna przystępujemy do usunięcia wody - wypompowywanie lub tradycyjne używając np. wiadra.
6.Wszystkie rzeczy w domu, które znalazły się pod wodą i których nie da się umyć, odkazić i wysuszyć uważamy za skażone i wyrzucamy (np.: meble z tapicerką, meble z płyty wiórowej, materace, kołdry, jednym słowem wszystko w co wsiąkła woda).
7.Zrywamy zalane podłogi drewniane i drewnopochodne.
8.Czyścimy ściany, legary pod podłogą, itp.
9.Dezynfekujemy ściany, legary, itp.
10.Czyścimy lub jeśli zostały zniszczone wymieniamy okna i drzwi.
11.Suszymy (otwarte okna i drzwi i kratki wentylacyjne – osuszacze powietrza).
12.Czyścimy ciepłą wodą z detergentami elewację zewnętrzną, również tę z termomodernizacją.
13.Czyścimy instalacje, elektryczne, wentylacyjne, itp. (elektryczne – elektryk z uprawnieniami).
14.Czyścimy piece grzewcze i inne urządzenia domowe.
15.Montujemy podłogi, malujemy ściany, itp.
16.Po kilku miesiącach sprawdzamy stan termoizolacji pod warstwą docieplenia.Strona główna   |  Remonty  |  Zrób to sam (DIY)  |   Produkty   |  obud.pl  |  chemiabudowlana.nfo  |  Forum  |  Kontakt    |  polityka prywatności 
książki online
® Copyright grupa oBud. Wszelkie prawa zastrzeone. Jan-majster.pl