Jan-majster.pl » portal dla fachowców - majsterkowiczów » BISEAL AF - Drizoro - Przeciwmrozowa domieszka do betonu i zapraw
PRZESZUKAJ STRONĘ
książki online
 
BISEAL AF
 
BISEAL AF
Przeciwmrozowa domieszka do betonu i zapraw
Opakowanie: 25 kg.

Dodatkowe pliki: karta techniczna
Producent: Drizoro
Opis ogólny
BISEAL AF jest bezchlorkową i bezfluorkową domieszką przeciwmrozową dla zapraw i betonu.
Zastosowanie
Przygotowanie betonu lub zapraw, które maja być wystawione na działanie niskich temperatur takich jak - 8ºC, kilka godzin po ich aplikacji.
Sposób użycia / stosowanie
Mieszanie produktu
BISEAL AF dodawany jest bezpośrednio do wody do mieszania.

Dozowanie i zużycie
Dozowanie waha się od 1% do 3% wagowo cementu. Zaleca się wcześniejsze wykonanie prób na miejscu budowy w celu dokładnego określenia ilości produktu, w zależności od temperatury, w której wykonywana jest praca oraz dostępnego czasu wiązania.
Zalety
- Zapewnia wiązanie i twardnienie zapraw i betonu przy aplikacji w niskich temperaturach.
- Przyspiesza wiązanie przygotowanego betonu i zapraw.
Przechowywanie
12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu, w temperaturze powyżej - 5ºC.
Uwagi i zalecenia
- Minimalna zawartość cementu w betonie przynajmniej 300 kg/m3.
- Cement, wodę oraz kruszywo należy chronić przed temperaturami poniżej 0ºC.
- Podczas mieszania temperatura betonu powinna być powyżej + 5ºC, a zbrojenia i form powyżej 0ºC, bez obecności na nich lodu czy śniegu.
- Mieszanie należy wykonywać z minimalną ilością wody i odpowiednim dozowaniem cementu.
- Beton należy przykryć, aby uchronić go przed utrata ciepła i wilgotności.
- Opóźnienie wyjęcia z formy powinno odpowiadać ilości dni, w czasie których element był wystawiony na działanie temperatur poniżej 0ºC, po jego wylaniu.
Strona główna   |  Remonty  |  Zrób to sam (DIY)  |   Produkty   |  obud.pl  |  chemiabudowlana.nfo  |  Forum  |  Kontakt    |  polityka prywatności 
książki online
® Copyright grupa oBud. Wszelkie prawa zastrzeone. Jan-majster.pl