Jan-majster.pl » portal dla fachowców - majsterkowiczów » BISEAL FIBER 18 mm - Drizoro - Włókna polipropylenowe do wzmacniania betonu i zapraw
PRZESZUKAJ STRONĘ
książki online
 
BISEAL FIBER 18 mm
 
BISEAL FIBER 18 mm
Włókna polipropylenowe do wzmacniania betonu i zapraw
Opakowanie: BISEAL FIBER 18 mm dostarczany jest w torbach 600 g.

Dodatkowe pliki: karta techniczna
Producent: Drizoro
Opis ogólny
BISEAL FIBER to 100% włókna pierwotnego polipropylenu, nie poddanego obróbce materiałami olefinowymi (węglowodory etylenowe), wytworzone zgodnie ze specyfikacjami ASTM C 1116 typu III GMP. Włókna te nadają się do dodawania do betonu i zapraw, a przebadano je szczególnie pod kątem przemysłu betonowego. Rozprowadzone jednomiernie w mieszance, zapewniają wzmocnienie struktury w trzech wymiarach, co polepsza jej właściwości mechaniczne (np. odporność na uderzenia), w przypadku betonu prowadzą do jego długiej żywotności oraz pozwalają na kontrolowanie i minimalizowanie pęknięć wynikających z kurczliwości materiału. Zależnie od długości włókien dostępne są dwa rodzaje tego produktu: 12 i 18 mm .
Zastosowanie
- Długość włókien 12 mm: tynki, zaprawy naprawcze i zaprawy wstępnego przygotowania;
- Długość włókien 18 mm: prefabrykaty, ogólnie beton podlegający pompowaniu, pochyłe rury odlewów betonowych ;
- Zapobieganie powstawaniu pęknięć na skutek kurczliwości i kontrolowanie tego procesu w przypadku aplikacji betonowych o proporcjonalnie małej objętości w stosunku do nawierzchni, takich jak: posadzki przemysłowe, rurociągi, elementy prefabrykowane, płyty betonowe itp.;
- Torkret (beton natryskiwany).
Sposób użycia / stosowanie
Mieszanie i aplikacja: BISEAL FIBER można stosować zarówno w betoniarniach, jak i na miejscu prowadzonych robót. W trakcie wykonywania mieszanki odpowiednią ilość worków trzeba dodać bezpośrednio do betoniarki, unikać jednak dodawania włókien wprost do wody. Dla lepszego i bardziej jednorodnego ich rozprowadzenia w mieszance betonowej zaleca się wydłużenie czasu mieszania o 5 minut.
Zalety
- Zapobiega powstawaniu i rozszerzaniu się pęknięć tworzących się na skutek kurczliwości materiału;
- Zwiększa wytrzymałość mechaniczną betonu czy zaprawy: na zginanie, na ściskanie oraz na uderzanie;
- Produkt kompatybilny z innymi dodatkami typu BISEAL;
- Odporny na komponenty zasadowe występujące w betonie;
- Nie ogranicza możliwości roboczych operowania daną zaprawą czy betonem, nie absorbuje wody;
- Zastępuje wtórne pręty zbrojeniowe, które zaleca się dla zminimalizowania powstawania pęknięć na powierzchniach betonowych;
- Częściowo zmniejsza przepuszczalność betonu;
- Produkt nietoksyczny.
Wydajność / zużycie
600 g na 1 m³ betonu albo 140 g na 1 worek cementu.
Przechowywanie
BISEAL FIBER nie ulega zepsuciu wraz z upływem czasu. Trzeba go jednak przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zacienionym, zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i mrozem.
Uwagi i zalecenia
- BISEAL FIBER nie zastępuje prętów zbrojeniowych, które zostały uwzględnione w obliczeniach.
- BISEAL FIBER nie zwalnia z obowiązku pielęgnacji betonu jeżeli jest to wymagane.
- Po dalsze informacje czy aplikacje tutaj nie podane proszę zwrócić się do naszego wydziału technologicznego.
Strona główna   |  Remonty  |  Zrób to sam (DIY)  |   Produkty   |  obud.pl  |  chemiabudowlana.nfo  |  Forum  |  Kontakt    |  polityka prywatności 
książki online
® Copyright grupa oBud. Wszelkie prawa zastrzeone. Jan-majster.pl