Jan-majster.pl » portal dla fachowców - majsterkowiczów » GT 20 - Foveo Tech - Grunt Silikatowy
PRZESZUKAJ STRONĘ
książki online
 
GT 20
 
GT 20
Grunt Silikatowy

Dodatkowe pliki: karta techniczna
Producent: Foveo Tech
Zastosowanie
Grunt Silikatowy przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania porowatych, bardzo chłonnych podłoży mineralnych takich jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton oraz cienkowarstwowe tynki mineralne w systemach ociepleń FOVEO TECH S i FOVEO TECH W - przed malowaniem Farbą Fasadową Silikatową FT 20. Szczególnie polecany jest do podłoży świeżych (np. 3-dniowych) jak również renowacji starych fasad. Na skutek reakcji chemicznej grunt trwale łączy się z podłożem, wyrównuje jego chłonność, zwiększa przyczepność farby silikatowej. Obniża nasiąkliwość podłoża, tworzy powłoki paroprzepuszczalne zabezpieczające przed powstawaniem przebarwień. Służy także
jako rozcieńczalnik Farby Fasadowej Silikatowej FT 20 i Tynku Silikatowego TT 20.
Sposób użycia / stosowanie
Preparat w postaci handlowej jest wyrobem gotowym do użycia – nie rozcieńczać i dodawać jakichkolwiek substancji. Nakładać pędzlem lub wałkiem jedną warstwę. Na podłoża bardzo chłonne i słabe zaleca się naniesienie drugiej warstwy preparatu poprzecznie do pierwszej na jeszcze wilgotną warstwę pierwszą. Po ok. 12 godzinach od zakończenia nakładania ostatniej warstwy można malować Farbą Fasadową Silikatową FT 20.
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy), chemicznej itp. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy oczyścić wodą pod zwiększonym ciśnieniem. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Ubytki uzupełnić Zaprawą Klejącą KS 10, KU 11, KW 12 lub standardową zaprawą tynkarską. Świeże tynki cementowe lub cementowo-wapienne malować nie wcześniej niż po 5 dniach od ich wykonania, beton zaś nie wcześniej niż po upływie 28 dni, w systemie ociepleń tynk mineralny wysezonować min. 3 dni. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces twardnienia.
Wydajność / zużycie
do 5 m²/l w zależności od właściwości podłoża, przy jednokrotnym malowaniu.
Przechowywanie
12 miesięcy w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.
Uwagi i zalecenia
Nie mieszać z gruntami innego typu. Stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +25°C. Nie nakładać na nagrzane podłoże. W trakcie pracy oraz podczas wysychania należy bezwzględnie unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Chronić wymalowaną powierzchnię do czasu wyschnięcia za pomocą folii lub gęstej siatki osłonowej. Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć wodą. Podczas malowania dokładnie zabezpieczyć powierzchnie metalowe, szklane, klinkierowe, drewniane, lakiernicze znajdujące się w pobliżu, gdyż alkaliczne właściwości gruntu mogą spowodować ich trwałe uszkodzenia. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. W przypadku łączenia gruntu z wyrobami innych Producentów, nie ponosimy odpowiedzialności.
Strona główna   |  Remonty  |  Zrób to sam (DIY)  |   Produkty   |  obud.pl  |  chemiabudowlana.nfo  |  Forum  |  Kontakt    |  polityka prywatności 
książki online
® Copyright grupa oBud. Wszelkie prawa zastrzeone. Jan-majster.pl