Jan-majster.pl » portal dla fachowców - majsterkowiczów » ACRYL-PUTZ BASIC - Śnieżka - Masa szpachlowa do przygotowania podłoża
PRZESZUKAJ STRONĘ
książki online
 
ACRYL-PUTZ BASIC
 
ACRYL-PUTZ BASIC
Masa szpachlowa do przygotowania podłoża
Opakowanie: Worki papierowe 5 kg, 20 kg.

Dodatkowe pliki: karta techniczna
Producent: Śnieżka
Opis ogólny
Jest sypką szpachlówką na bazie półwodnego siarczanu wapnia (gipsu), wypełniaczy mineralnych i środków modyfikujących. Dzięki swoim właściwościom zarobioną masę można nakładać „mokro na mokro”– tj. kolejną warstwę przed pełnym wyschnięciem poprzedniej co znacznie skraca czas pracy. Daje możliwość obróbki bezpyłowej „na mokro”. Przeznaczona do przygotowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. Doskonała do wygładzania nierówności i pęknięć na powierzchni tynków, szpachlowania całych ścian, a także spoinowania płyt gipsowo - kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej. Gwarantuje uzyskanie gładkiej powierzchni, gotowej do malowania lub tapetowania.
Właściwości
Czas wiązania: [min] 150
Gęstość nasypowa: [g/cm3] 0,9 ± 0,05
Czas schnięcia: [h] do 3
Czas otwarty pracy: [h] do 2
Przyczepność: [MPa] ok. 0,7
Wytrzymałość na zginanie: [MPa] ok. 2,1
Wytrzymałość na ściskanie: [MPa] ok. 4,5
Reakcja na ogień: A1
Kolorystyka
biały
Sposób użycia / stosowanie
• Przewidzianą do zużycia ilość suchej masy szpachlowej wsypać do pojemnika z wodą w ilości
około 1 kg suchej masy na 0,4 l wody ciągle mieszając.
• Zawartość pojemnika starannie wymieszać, najlepiej przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego,
aż do uzyskania jednorodnej, łatwej do nakładania masy bez grudek.
• Gotową masę po upływie około 5 minut ponownie wymieszać.
• Zarobiona masa szpachlowa przydatna jest do stosowania około 2 godz.
• Każdorazowe zarobienie masy wykonywać używając czystych narzędzi i opakowań.
•Nakładać za pomocą szpachelki, pacą ze stali nierdzewnej lub plastikowej minimalnie dwie warstwy.
•Jednorazowo nanosić warstwy o grubości 1-3 mm, nie stosować w warstwach o grubości poniżej 1 mm.
•Aplikację prowadzić w temperaturze podłoża i otoczenia od +10oC.
•Spoinowanie z użyciem taśmy – nałożyć masę wzdłuż spoiny tak, by na jej mokrą powierzchnię
można było nakleić taśmę papierową lub siatkę.
•Taśmę nakładać wypukłością do ściany tak, aby środek jej szerokości przebiegał wzdłuż szczeliny.
•Za pomocą szpachelki starannie usunąć pęcherzyki powietrza spod taśmy, wciskając ją w świeżo
nałożoną warstwę masy.
•Po wyschnięciu spoin szerszą szpachelką nałożyć wyrównującą drugą warstwę masy, w razie
potrzeby nałożyć kolejną warstwę.
•Ostatnią wyschniętą warstwę masy szpachlowej przeszlifować, odpylić i malować.
•Obróbka tradycyjna – przeschniętą w pełni szpachlę szlifować papierem ściernym, gąbką szlifierską
lub siatką o gradacji 100/150.
•Obróbka „na mokro” sposób I - Ostatnio nałożoną warstwę masy, po minimum 1 godz. za pomocą
spryskiwacza delikatnie „zrosić” wodą i bezpośrednio po tym wygładzić zwilżoną warstwę pacą.
Prace rozpoczynamy od naroży wewnętrznych. Czynność tą kontynuować na kolejnych fragmentach
•powierzchni. Ważne aby nanosić wodę równomiernie, tak by uniknąć zacieków na obrabianej powierzchni.
•Obróbka „na mokro” sposób II - obróbka wykonywana jest na w pełni wyschniętej masie.
•Prace rozpocząć od naroży wewnętrznych. Za pomocą gąbki szlifierskiej na sucho obrobić kąty
•wewnętrzne. Pozostałą powierzchnię przy pomocy spryskiwacza delikatnie „zrosić” wodą. Czynność
tą najlepiej wykonać na powierzchni do 1 m2, po czym za pomocą pacy gąbkowej delikatnie szlifować
•zwilżoną masę ruchami okrężnymi i bezpośrednio po tym wygładzić zwilżoną warstwę pacą ze stali
•nierdzewnej. W przypadku zbyt szybkiego podsychania wody na powierzchni warstwy szpachli
zaleca się tuż przed wygładzeniem pacą ze stali nierdzewnej delikatnie miejsce zrosić. Czynność tą
kontynuować na kolejnych fragmentach powierzchni. Ważne aby nanosić wodę równomiernie tak,
by uniknąć zacieków na obrabianej powierzchni.
Zalety
doskonale przyczepna do podłoża
aplikacja „mokro na mokro”
łatwo się szlifuje i nie zamula papieru
nie pęka przy grubych warstwach
obróbka bezpyłowa „na mokro”
Przygotowanie podłoża
Podłoże przeznaczone do szpachlowania powinno być mocno związane, suche, pozbawione zatłuszczeń, luźnych ziaren tynku, wolne od pyłu i kurzu. Wszystkie stykające się z masą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. W celu wzmocnienia podłoża zaleca się przed szpachlowaniem wzmocnić je gruntem ACRYL-PUTZ Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL-PUTZ Grunt Polimerowy Uniwersalny w zależności
od stopnia chłonności podłoża. Na podłoża gładkie, betonowe w celu zwiększenia przyczepności zastosować ACRYL-PUTZ Grunt
Polimerowy Kontakt. Płyty gipsowo-kartonowe zamocować na ścianie lub suficie zgodnie z zasadami ich montażu.
Wydajność / zużycie
Zależna od grubości warstw – około 1,5 kg/m2 przy grubości warstwy 1mm.
Strona główna   |  Remonty  |  Zrób to sam (DIY)  |   Produkty   |  obud.pl  |  chemiabudowlana.nfo  |  Forum  |  Kontakt    |  polityka prywatności 
książki online
® Copyright grupa oBud. Wszelkie prawa zastrzeone. Jan-majster.pl