Jan-majster.pl » portal dla fachowców - majsterkowiczów » IMPREGNAT DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT 1:9 - Vidaron -
PRZESZUKAJ STRONĘ
książki online
 
IMPREGNAT DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT 1:9
 
IMPREGNAT DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO KONCENTRAT 1:9
Opakowanie: opakowania z tworzyw sztucznych − 1 kg, 5 kg

Dodatkowe pliki: karta techniczna
Producent: Vidaron
Opis ogólny
Impregnat do zabezpieczenia drewna przed działaniem owadów i grzybów domowych powodujących głęboki rozkład drewna. Nie powoduje korozji elementów metalowych. Skutecznie chroni przed działaniem warunków atmosferycznych − jest niewymywalny. Może być pokryty dowolnym wyrobem nawierzchniowym.

Kolorystyka:

Uwaga! Prezentowane kolory z uwagi na różnice w technologi wyświetlaczy (monitorów) należy traktować poglądowo i nie mogą one stanowić podstawy reklamacji.

impregnat ochronny do drewna konstrukcyjnego.jpg
Zastosowanie
Do powszechnego i przemysłowego zabezpieczania elementów drewnianych, drewna budowlanego i konstrukcyjnego, montowanego w przestrzeniach otwartych, narażonych na działanie warunków atmosferycznych, jak i pomieszczeniach zamkniętych. Produkt dopuszczony do stosowania dla drewna w klasie zagrożenia I, II, III.
Właściwości
postać: ciecz
gęstość, najwyżej: [g/cm3] 1
wygląd powłoki: mat
PH: 6 - 7
czas schnięcia powłoki w temp. 20+2°C przy wilgotności wzg. pow. 55+5%: stopień 1,: [h] 1 stopień 3, najwyżej: [h] 2
Kolorystyka
bezbarwny, brązowy, zielony
Sposób użycia / stosowanie
− preparat w formie koncentratu − rozcieńczyć przed użyciem w ilości 1 kg środka na 9 L czystej, ciepłej wody. Mieszać, aż do całkowitego rozpuszczenia się preparatu
− roztwór roboczy pozostawiony w zbiorniku impregnacyjnym wymieszać ok. 5 min przed każdym kolejnym użyciem
Zalety
• niewymywalny
• przeciw grzybom
• przeciw owadom
• głęboko penetruje
• na zewnątrz i do wewnątrz
Przygotowanie podłoża
− drewno przeznaczone do impregnacji powinno być oczyszczone i suche o wilgotności nie przekraczającej 25%
Wydajność / zużycie
− 14 kg koncentrat/m³ drewna, 3 klasa zagrożenia – drewno narażone na wymywanie
− 80 g koncentratu/m² powierzchni drewna – min. dwukrotne malowanie – 2 klasa zagrożenia, drewno nie narażone na wymywanie (opakowanie 5 kg do 62,5 m2)
− 60 g koncentratu/m² powierzchni drewna – min. dwukrotne malowanie – 1 klasa zagrożenia, drewno nie narażone na wymywanie (opakowanie 5 kg do 80 m2)
Przechowywanie
Preparat chronić przed zamarznięciem. Przechowywać w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych. Odpady produktu traktować zgodnie z przepisami o odpadach lub wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem, odpady opakowaniowe przeznaczyć do odzysku.
Uwagi i zalecenia
− aplikacja i wysychanie wyrobu nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych
− drewno po zaimpregnowaniu sezonować przez min. 72 godz. w zadaszonym miejscu, na przekładkach
− nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +30°C
− nanosić dwukrotnie pędzlem, natryskiem, w odstępach nie krótszych niż 2 godz., metodą zanurzenia całych elementów, w czasie nie krótszym niż 30 min lub w komorach ciśnieniowych
− pomieszczenia, w których zabezpieczono drewno preparatem, można oddać do użytku po intensywnym wietrzeniu po trzech dobach Uwaga − barwnik jest tylko wskaźnikiem miejsca malowania, nie posiada żadnych właściwości biobójczych i może ulec wypłukaniu.
Strona główna   |  Remonty  |  Zrób to sam (DIY)  |   Produkty   |  obud.pl  |  chemiabudowlana.nfo  |  Forum  |  Kontakt    |  polityka prywatności 
książki online
® Copyright grupa oBud. Wszelkie prawa zastrzeone. Jan-majster.pl