Jan-majster.pl » portal dla fachowców - majsterkowiczów » ATLAS TEN-10 - Atlas - Szybkotwardniejąca cementowa zaprawa naprawcza (5-30 mm)
PRZESZUKAJ STRONĘ
książki online
 
ATLAS TEN-10
 
ATLAS TEN-10
Szybkotwardniejąca cementowa zaprawa naprawcza (5-30 mm)
Opakowanie: Worki papierowe 25 kg.
Paleta 1050 kg w workach 25 kg.

Dodatkowe pliki: karta techniczna
atest higieniczny
karta bezpieczenstwa
Producent: Atlas
Opis ogólny
Przeznaczony do napraw elementów betonowych i żelbetowych – koryguje zarówno lokalne nierówności, jak i całe powierzchnie balkonów, tarasów, słupów, podciągów, schodów, ramp itp. Służy do wypełniania ubytków oraz pęknięć w podłożach mineralnych - tynkach, wylewkach itp. Tworzy warstwę posadzkową o bardzo wysokiej wytrzymałości na ściskanie i ścieranie
Zastosowanie
Przeznaczony jest do napraw elementów betonowych i żelbetowych – koryguje zarówno lokalne nierówności, jak i całe powierzchnie balkonów, tarasów, słupów, podciągów, schodów, ramp itp.

Służy do wypełniania ubytków oraz pęknięć w podłożach mineralnych - tynkach, wylewkach itp.

Tworzy warstwę posadzkową o bardzo wysokiej wytrzymałości na ściskanie i ścieranie – znajduje zastosowanie na rampach i podjazdach przeładunkowych, w halach magazynowych i produkcyjnych.

Pozwala wchodzić na naprawioną powierzchnię już po 3 h – umożliwia szybkie przeprowadzenie prac w ciągach komunikacyjnych, w korytarzach, na podjazdach, rampach itp.

Umożliwia wyprofilowanie i odtworzenie pierwotnego kształtu oraz formy naprawianego elementu - np. krawędzi płyty balkonowej lub tarasu, krawężników, stopni i spoczników schodowych.

Rodzaj naprawianych elementów – betonowe i żelbetowe, tynki i wylewki cementowe.

Rodzaj warstwy wykończeniowej – może stanowić podkład pod płytki, parkiet, panele; może stanowić również warstwę ostateczną.
Właściwości
Charakteryzuje się szybkim przyrostem wytrzymałości początkowej – już po 24 h zaprawa uzyskuje wytrzymałość na ściskanie rzędu min 20,0 N/mm2, a na zginanie min 3,5 N/mm2..
Przyklejanie płytek możliwe już po 24 godzinach.
W trakcie nakładania doskonale przylega do powierzchni sufitów i spodów płyt balkonowych - dzięki międzycząsteczkowym siłom spoistości, działającym gdy jest w stanie półpłynnym.
Pozwala na kształtowanie spadku – dzięki odpowiednio dobranej, gęstej konsystencji roboczej pozwala uzyskać spadki na powierzchniach obciążonych wodą.
Dane techniczne
ATLAS TEN-10 produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających.
Sposób użycia / stosowanie
Dylatacje
W przypadku wykonywania posadzki lub podkładu podłogowego, ściany i inne elementy występujące w polu wykonywanych prac powinny być oddzielone (zdylatowane) od wylewki, np. PROFILAMI DYLATACYJNYMI ATLAS lub cienkimi paskami ze styropianu. Należy dodatkowo zaznaczyć na ścianach miejsca przebiegu istniejących w podłożu dylatacji, aby przenieść je później na warstwę podkładu.

Przygotowanie masy
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Masa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu 40 minut.

Nakładanie warstwy kontaktowej
Warstwę kontaktową należy nanieść na przygotowane i zwilżone wodą podłoże. Masa powinna być sporządzona wg proporcji podanych w Danych Technicznych. Ma ona konsystencję płynną i można nanosić ją pędzlem. Należy ją silnie wcierać w podłoże. Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed nałożeniem głównej warstwy naprawczej wymagane jest powtórne jej wykonanie.

Nakładanie masy
Na wilgotnej jeszcze warstwie kontaktowej, należy wykonać właściwą warstwę zaprawy ATLAS TEN-10, używając do tego celu pacy stalowej i dbając o dokładne wypełnienie (na wcisk) istniejących rys i spękań. Kolejne partie zaprawy należy łączyć ze sobą przed rozpoczęciem wiązania materiału. W zależności od panujących warunków cieplno-wilgotnościowych zaprawa zaczyna wiązać już po ok. 1 godz. W tym czasie wstępnie związaną powierzchnię można w zależności od wymagań wygładzić lub zatrzeć. W przypadku zastosowania ATLASA TEN-10 do wykonywania posadzek lub podkładów podłogowych, prace należy prowadzić zgodnie z technologią robót podłogowych, pamiętając o szybszym czasie wiązania stosowanej zaprawy i wykonaniu odpowiednich dylatacji. Użytkowanie posadzki – wchodzenie na nią można rozpocząć już po ok. 3 godzinach od wykonania.
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy naprawczej, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Powierzchnia podłoża powinna być szorstka i porowata. Istniejące rysy i spękania należy mechanicznie poszerzyć do min 5 mm szerokości. Gładkie podłoża należy zgroszkować w celu uzyskania chropowatej powierzchni. Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy zaprawy podłoże należy każdorazowo zwilżyć wodą i nanieść na nie warstwę kontaktową, uzyskaną przez rozrobienie: 10 kg ATLAS TEN-10 + 1,8 litra wody + 0,9 litra EMULSJI ELASTYCZNEJ ATLAS. Taka ilość wystarcza na pokrycie ok. 10 m2.
Wydajność / zużycie
Średnio zużywa się około 20 kg suchej masy na 1m2 i na każdy 1 cm grubości.
Uwagi i zalecenia
Proporcje dodawanej wody należy dobrać doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych posadzki lub podkładu.

Wykonywaną powierzchnię chronić w trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem (w razie potrzeby należy ją zwilżać wodą lub przykrywać folią).

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.
Strona główna   |  Remonty  |  Zrób to sam (DIY)  |   Produkty   |  obud.pl  |  chemiabudowlana.nfo  |  Forum  |  Kontakt    |  polityka prywatności 
książki online
® Copyright grupa oBud. Wszelkie prawa zastrzeone. Jan-majster.pl