Jan-majster.pl » portal dla fachowców - majsterkowiczów » ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA ATLAS - Atlas - Uniwersalna zaprawa budowlana
PRZESZUKAJ STRONĘ
książki online
 
ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA ATLAS
 
ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA ATLAS
Uniwersalna zaprawa budowlana
Opakowanie: Worki papierowe 10 kg, 25 kg.
Paleta: 1100 w workach 10 kg, 1050 kg w workach 25 kg.

Dodatkowe pliki: karta techniczna
karta bezpieczenstwa
Producent: Atlas
Zastosowanie
Zalecana do lokalnych napraw podłoży – pozwala na niwelowanie ubytków, zagłębień i innych nierówności podłoża o charakterze miejscowym, zarówno na ścianach jak i na podłogach (wielkość wyrównywanej powierzchni nie powinna przekraczać ok. 1 m2).
Umożliwia szybkie przystąpienie do kolejnych prac – przyklejanie płytek możliwe jest już po ok. 5 godzinach (przy grubości warstwy 10 mm).

Umożliwia murowanie cienką warstwą – można nią wykonywać drobne prace murarskie podczas wykańczania pomieszczeń.

Rodzaj naprawianych podłoży – tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton, gazobeton, jastrychy cementowe, a także nieotynkowane mury z cegły i pustaków ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

Rozdaj warstwy wykończeniowej – okładziny z płytek ceramicznych, gładzie, tynki cienkowarstwowe, wylewki samopoziomujące itp.
Właściwości
Łatwa do nakładania – parametry robocze umożliwiają łatwe profilowanie zaprawy i dopasowywanie jej do kształtu ubytku.
Wysoka wytrzymałość mechaniczna – na ściskanie min. 12,0 MPa i na zginanie min. 4,0 MPa.
Dane techniczne
ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA ATLAS produkowana jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających.
Sposób użycia / stosowanie
Przygotowanie zaprawy
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Masa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu 4 h.

Zastosowanie zaprawy
Zaprawę należy nanieść na uprzednio przygotowane i zagruntowane podłoże za pomocą kielni lub gładkiej pacy stalowej. Jednorazowo można nakładać warstwę zaprawy o grubości nie przekraczającej 15 mm. Po upływie 30÷90 min od naniesienia zaprawy (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia) można ją zatrzeć pacą filcową lub styropianową, bądź wygładzić pacą stalową. Opisana powyżej obróbka powierzchni nie jest wskazana w przypadku przygotowania podłoża pod okładziny, np. z płytek ceramicznych. Gdy istnieje konieczność zastosowania zaprawy na większej powierzchni (powyżej 1m2), bezpośrednio po wykonaniu warstwy wyrównującej należy utworzyć na niej rysy dylatacyjne, np. poprzez nacięcie świeżej zaprawy kielnią lub pacą.

Prace wykończeniowe
Przyjmuje się, że czas jaki musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu naklejania płytek wynosi 5 godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej (w przypadku warstwy o grubości ok. 10 mm). Przed rozpoczęciem prac okładzinowych, powierzchnię zaleca się zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni.
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy naprawczej, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować stosując emulsję gruntującą ATLAS UNI-GRUNT.
Wydajność / zużycie
Średnio zużywa się około 16 kg suchej masy na 1m2, na każde 10 mm grubości.
Uwagi i zalecenia
Wykonywaną powierzchnię chronić w trakcie prac i bezpośrednio po ich zakończeniu przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem (w razie potrzeby należy ją zwilżać wodą lub przykrywać folią).

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.
Strona główna   |  Remonty  |  Zrób to sam (DIY)  |   Produkty   |  obud.pl  |  chemiabudowlana.nfo  |  Forum  |  Kontakt    |  polityka prywatności 
książki online
® Copyright grupa oBud. Wszelkie prawa zastrzeone. Jan-majster.pl