Jan-majster.pl » portal dla fachowców - majsterkowiczów » ATLAS PLUS MEGA - Atlas - Klej odksztalcalny S1 do płytek podłogowych dużych formatów
PRZESZUKAJ STRONĘ
książki online
 
ATLAS PLUS MEGA
 
ATLAS PLUS MEGA
Klej odksztalcalny S1 do płytek podłogowych dużych formatów

Dodatkowe pliki: karta techniczna
karta bezpieczenstwa
Producent: Atlas
Zastosowanie
2 w 1 - jednocześnie wyrównuje podłoże i przykleja płytki – jest podłogowym klejem grubowarstwowym (grubość warstwy do 2 cm), nie trzeba wykonywać dodatkowej wylewki wyrównującej.

Zalecany jest do przyklejania okładzin narażonych na wyjątkowo trudne warunki użytkowania – spowodowane niestandardowym charakterem podłoża oraz negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

Idealny do okładzin narażonych na odkształcenia – dzięki swej elastyczności kompensuje naprężenia:
- termiczne - na balkonach, tarasach, ogrzewaniu podłogowym,
- mechaniczne - na stropach drewnianych, na elastycznych hydroizolacjach typu WODER E, WODER W lub WODER DUO.

Umożliwia mocowanie płytek na trudnych podłożach - takich jak: płyty OSB, lastryko, „płytka na płytkę”, a także silnie przylegające warstwy z mas bitumicznych (po parkietach), z klejów (po płytkach PVC) itp.
Pozwala na wyprofilowanie niewielkiego spadku w warstwie kleju – możliwość uzyskania plastycznej konsystencji kleju przy szerokim zakresie grubości umożliwiają wykonanie niewielkich spadków.

Rodzaje podłoży – wymienione powyżej podłoża trudne lub odkształcalne oraz wylewki cementowe i anhydrytowe.

Rodzaj przyklejanych płytek – średniego i dużego formatu; średnio i nisko nasiąkliwe: ceramiczne (terakota, gres, klinkier), cementowe, kamienne itp.
Właściwości
Wypełnia całą przestrzeń pod płytką - eliminuje powstawanie pod nią pustek powietrznych i gromadzenie się w nich wody (zamarzająca woda powoduje odspajanie płytek).

Zapewnia całkowicie podparcie płytkom bardzo dużych formatów - eliminuje możliwość ich pękania, wskutek uderzenia lub nacisku na płytkę z pozostawioną pod nią pustą przestrzenią.

Ułatwia poziomowanie płytek – dodanie wody w maksymalnej ilości dla wskazanego przedziału pozwala na uzyskanie półpłynnej konsystencji kleju, pomagającej w poziomowaniu okładziny.
Jest wysokoelastyczny – odkształcalność S1 - dopuszczalne ugięcie utwardzonego kleju mieści się w przedziale od 2,5 do 5 mm.
Posiada zwiększoną przyczepność – rzeczywista przyczepność do podłoża betonowego w normowych warunkach wynosi minimum 2,0 N/mm2 (minimalna przyczepność wymagana przez normę wynosi 1,0 N/mm2).

Wydłużony czas otwarty umożliwia przyłożenie płytki do kleju nawet 30 minut od momentu naniesienia go na podłoże - można jednorazowo nanieść go na większą powierzchnię.
Dane techniczne
ATLAS PLUS MEGA produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków modyfikujących.
Sposób użycia / stosowanie
Przygotowanie kleju
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin.

Nanoszenie kleju
Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować, używając pacy ząbkowanej, najlepiej z zębami półokrągłymi.

Przyklejanie płytki
Po rozprowadzeniu klej zachowuje swoje właściwości przez ok. 30 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć. Zaleca się nakładać na podłoże taką ilość kleju, aby po dociśnięciu płytki zdołał wypełnić całą przestrzeń pod nią, zachowując zakładaną grubość warstwy.

Korygowanie położenia płytki
Położenie płytki można delikatnie korygować przez około 10 minut od momentu jej dociśnięcia.

Fugowanie i użytkowanie okładziny
Fugowanie można rozpoczynać po stwardnieniu kleju, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni.
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Czas sezonowania wynosi odpowiednio:
- dla jastrychów anhydrytowych – min. 2-3 tygodnie,
- dla szybkoschnącego podkąłdu ATLAS POSTAR 80 - minimum 24 godziny
- dla podkładów betonowych co najmniej 28 dni,
suche – wolne od kałuż,
oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku. Podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić preparatem ATLAS MYKOS,
zagruntowane jednym z preparatów ATLAS:
- UNI-GRUNT lub UNI-GRUNT PLUS – gdy podłoże ma nadmierną chłonność,
- GRUNTO-PLAST – gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność.
Wydajność / zużycie
Średnie zużycie: ok. 1,5 kg suchej mieszanki / 1 m2 / na 1 mm grubości kleju. Zależy ono od równości podłoża i spodu płytki.
Uwagi i zalecenia
Nie należy moczyć płytek przed klejeniem.

Czas otwarty - od naniesienia kleju na podłoże do przyłożenia do niego płytek - jest ograniczony. Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test. Polega on na przyciśnięciu palców ręki do nałożonego kleju. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową.

Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu kleju. Trudne do usunięcia resztki związanego kleju zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.
Strona główna   |  Remonty  |  Zrób to sam (DIY)  |   Produkty   |  obud.pl  |  chemiabudowlana.nfo  |  Forum  |  Kontakt    |  polityka prywatności 
książki online
® Copyright grupa oBud. Wszelkie prawa zastrzeone. Jan-majster.pl