Jan-majster.pl » portal dla fachowców - majsterkowiczów » ATLAS PROGRES STANDARD BIAŁY - Atlas - Biały klej do gresu - typ C1T
PRZESZUKAJ STRONĘ
książki online
 
ATLAS PROGRES STANDARD BIAŁY
 
ATLAS PROGRES STANDARD BIAŁY
Biały klej do gresu - typ C1T

Dodatkowe pliki: karta techniczna
karta bezpieczenstwa
Producent: Atlas
Opis ogólny
Umożliwia przyklejanie płytek na podłożach o niewielkich odkształceniach – idealny do łazienek, kuchni, korytarzy, schodów oraz w miejscach narażonych na niewielkie odkształcenia termiczne lub mechaniczne, na tarasach, balkonach, elewacjach.
Zastosowanie
Zalecany do płytek z gresu polerowanego – klej oparty jest na białym cemencie, dzięki czemu nie powoduje przebarwień na powierzchni gresu polerowanego i innych płytek o strukturach mogących ulegać zmianom kolorystycznym w kontakcie z szarym cementem.

Umożliwia przyklejanie płytek na podłożach o niewielkich odkształceniach – idealny do łazienek, kuchni, korytarzy, schodów oraz w miejscach narażonych na niewielkie odkształcenia termiczne lub mechaniczne, na tarasach, balkonach, elewacjach.

Rodzaje podłoży - tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, wylewki cementowe i anhydrytowe, nieotynkowane ściany z bloczków, pustaków, cegieł.
Rodzaj przyklejanych płytek – małego i średniego formatu; gres polerowany oraz inne o wysokiej nasiąkliwości (ceramiczne, kamienne itp.) nieodporne na przebarwienia spowodowane kontaktem z szarym cementem.
Właściwości
Silnie wiąże gres z podłożem - doskonale adhezyjnie współpracuje z gładką i nienasiąkliwą powierzchnią gresu – w porównaniu z klejami uniwersalnymi, posiada zwiększoną ilość żywic redyspergowalnych, dzięki którym jest w stanie silnie i trwale połączyć się z płytką gresową, bez konieczności wnikania w jej strukturę. W praktyce, klejami PROGRES przykleić można płytki dowolnego rodzaju, natomiast klejami uniwersalnymi tylko płytki nasiąkliwe.

Zwiększona grubość warstwy sklejenia - od 2 do 10 mm – pozwala na przyklejanie płytek na podłożach o niewielkich nierównościach.
Obniżony spływ pozwala przyklejać płytki „od góry” – zgodny z zaleceniami, optymalny dobór konsystencji i grubości warstwy eliminuje spływ kleju, co pozwala na rozpoczęcie prac od góry ściany i uniknięcie przyklejania docinanych płytek na jej eksponowanej powierzchni.
Sposób użycia / stosowanie
Przygotowanie kleju
Materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób klej należy wykorzystać w ciągu ok. 3 godziny.

Nanoszenie kleju
Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej.

Przyklejanie płytki
Po rozprowadzeniu klej zachowuje swoje właściwości przez około 20 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć (po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem powinna być równomierna i możliwie jak największa - min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita.

Korygowanie położenia płytki
Położenie płytki można delikatnie korygować przez około 10 minut od momentu jej dociśnięcia.

Fugowanie i użytkowanie okładziny
Fugowanie można rozpoczynać po stwardnieniu kleju, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową klej osiąga po upływie 3 dni.
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane. Czas sezonowania wynosi odpowiednio:
- dla nowych tynków oraz jastrychów cementowych (wykonywanych z gotowych zapraw ATLAS) min. 1 tydzień na każdy cm grubości,
dla szybkoschnącego podkładu ATLAS POSTAR 80 - minimum 24 godziny,
- dla jastrychów anhydrytowych – min. 2-3 tygodnie,
- dla podkładów betonowych co najmniej 28 dni.
suche – wolne od kałuż
równe – maksymalna grubość kleju to 10 mm
oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić preparatem ATLAS MYKOS.
zagruntowane jednym z preparatów ATLAS:
- UNI-GRUNT lub UNI-GRUNT PLUS – gdy podłoże ma nadmierną chłonność
- GRUNTO-PLAST – gdy podłoże ma niską chłonność lub pokryte jest warstwami ograniczającymi przyczepność.
Wydajność / zużycie
Średnie zużycie dla całkowitego wypełnienia przestrzeni pod płytką: ok. 1,5 kg suchej mieszanki / 1 m2 / na 1 mm grubości kleju. Zależy ono od stopnia równości podłoża i spodu płytki.
Uwagi i zalecenia
Nie należy moczyć płytek przed klejeniem.

Mocując płytki na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. pylących, niełatwych do oczyszczenia) zaleca się wykonanie próby przyczepności, polegającej na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 h.

Czas otwarty - od naniesienia kleju na podłoże do przyłożenia do niego płytek - jest ograniczony. Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test. Polega on na przyciśnięciu palców ręki do nałożonego kleju. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową.

Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu kleju. Trudne do usunięcia resztki związanego kleju zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

Preparat drażniący - zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył, preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Klej przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.
Strona główna   |  Remonty  |  Zrób to sam (DIY)  |   Produkty   |  obud.pl  |  chemiabudowlana.nfo  |  Forum  |  Kontakt    |  polityka prywatności 
książki online
® Copyright grupa oBud. Wszelkie prawa zastrzeone. Jan-majster.pl